ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ยินดีต้อนรับ
 • โครงการสหกรณ์อาสาทำดีด้วยหัวใจ ออมดี มีสุข
 • 132 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • SS 66
 • รู้ทันกลโกง
 • Banner ITA
 • 142578
 • Banner Award
 • Banner App Moac
 • แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ท่านเขตฯ
  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • การสื่อสารความเข้าใจในการทำงานร่วมกับสหกรณ์
  • แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (2566-2570)
  • ผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570)

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3
  Layer 4

  บริการ

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3
  Layer 4
  บริการ

  เมนูอื่นๆ

  action plan
  annual report
  งบทดลองรายเดือน
  form download
  รายงานผลการแนะนำส่งเสริม
  การจัดทำแผนส่งเสริม
  รายละเอียดประกอบบัญชี
  คำสั่งจังหวัด
  คำสั่งสำนักงาน
  คำสั่งนายทะเบียน
  ประกาศสำนักงาน
  ประกาศจังหวัด

  Quick Links

  ดาวน์โหลดรูปผู้บริหารและตรากรมฯ
  รายงานอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สิน
  วิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินกิจการ
  Profile กลุ่มอาชีพ
  CPD e-Project
  ระบบประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  Intranet กรม ฯ
  CPS ระบบบันทึกการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  หน่วยงานกรม ฯ
  Profile กลุ่มเกษตรกร
  Email กรม ฯ
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  คำสั่งกรม ฯ
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ระบบเงินเดือน
  Profile สหกรณ์
  Quick Links

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Layer 2
  emailสำนักงาน
  Layer 3

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 Copyright © 2022 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
  ภาพประกอบจากเว็บไซต์ freepixt.com , flaticon.com , 

  BACK TO TOP